Foto Aastapreemiad 1983-1988

oktoober 11, 2011
Kristian Saks
Kommentaarid välja lülitatud

Ligi pool sajandit on möödas ajast, kui igal aastal toimus kümneid ja kümneid fotonäitusi, kui neid külastati elavalt ja ka kajastati ajakirjanduses. Kerkis esile uusi autoreid, loodi sidemeid välismaa fotograafidega. Kiek in de Kök tähistas 1982 oma 10. aasta juubelit näitusega Fototorn 10. Väsimatult jälgis eesti fotoelu pulssi Peeter Tooming, tema iga-aastased põhjalikud ülevaated ajalehes „Sirp ja Vasar“ olid oodatud ja innustav lektüür.

Peeter Toominga eestvedamisel asutati neil aastatel ka Eesti Foto Aastapreemia, et tunnustada fotokunstnikke, kel erinevalt kujutavatest kunstnikest puudus oma loominguline organisatsioon. Preemia pidi omistatama aasta jooksul kõige enam välja paistnud fotoloomingu eest. Otsuse tegemiseks koostati kompetentne žürii, rahalise preemia panid välja rikkamad kolhoosid.

Nii andis kaks esimest preemiat välja Põlva rajooni „Kalevi“ kolhoos. Esimesena määrati preemia 1984 aastal Peeter Kraasi mahukale fotoseeriale meie restaureeritud ehitusmälestistest, mida eksponeeriti 1983 aasta augustis Kiek in de Kökis, hiljem veel paljudes kohtades, ka välismaal. Žüriisse kuulusid H. Truija, J. Allik, S. Endre, L. Gens, A. Ilo, A. Laurima, R. Maran, V. Tsäro, H. Šein, M. Varrak, E. Veliste ja J. Vendelin, valik tuli teha 29 autori töödest.

1985 aasta laureaat oli Arvo Iho, kelle eksklusiivne „Kivilinna bluus“ Kiek in de Kökis 1984 oli väga sisendusjõuline lugu kivilinna inimestest, nende sise- ja välismaailmast. Pildirida toetas helitaust. Žüriis olid seekord H. Truija, J. Allik, V .Tsäro, K. Hiir, J. Klimov, R. Maran, A. Ilo, Ü. Kraan, J. Klõšeiko ja M. Varrak.
1987 aastal andis Eesti Foto Aastapreemia välja Rakvere rajooni „Viru“ kolhoos, selle sai tartlane Malev Toom näituse eest „Puulinn“. Sellel on väga soojalt kujutatud elu Tartu vanade veel säilinud puitmajade vahel.

Ka 1988 aasta laureaat oli tartlane – noor Toomas Kalve, kelle 18×24 klaasnegatiividelt tehtud kontaktkoopiad oma voolavas unenäolisuses olid midagi uut meie fotomaastikul.

Peeter Toominga suur unistus oli ka Fotomuuseumi rajamine; nii toimus aastal 1988 siin esimene näitus Linnamuuseumi fotofondist. Hiljem toodi see üle ja 1996 aastal sai Raevanglast Tallinna fotomuuseum. Tollal oli võimalik kulutada rohkem vahendeid uute muuseumi eksponaatide muretsemiseks ja nii ostis Tallinna Linnamuuseum need neli Eesti Aasta Foto preemia saanud tööd ära, makstes vastavalt 150 rbl. (1984), 200 rbl. (1987) ja à 300 rbl. (1989).

Sellel näitusel on väljas ainult väike valik fotosid, kuna tegu oli suuremahuliste töödega. Loodetavasti saab vaataja siiski piisavalt tõese pildi nende olemusest ning saab osa juba minevikku vajunud aja hingusest.

© Eestifoto.ee


Foto Aastapreemiad 1983-1988
loading..